Kdaj lahko uveljavljam povračilo zneska za izdelavo?

Povračilo plačanega zneska za e-študijo lahko uveljavljate, če so izpolnjeni naslednji pogoji:


Kdaj ni možno uveljavljati povračila zneska za izdelavo barvne študije?

V primeru, da je bil vaš zahtevek za povračilo zavrnjen, lahko na podlagi računa ali dobavnice, ki izkazujeta nakup oz. vgradnjo enega izmed weber fasadnih sistemov na vaš objekt predlagate ponovno obravnavo istega zahtevka.
Dokumentacijo v e-obliki (skenirano ali slikano) z obrazložitvijo lahko pošljete na marketing@weber-terranova.si.